21 กรกฎาคม 2562 เตรียมทำฝนหลวงเติมน้ำเขื่อน-ช่วยพื้นที่เกษตร

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/iE7NY1H

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญผู้แทนจากทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อเร่งทำปฏิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรและเติมน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำใช้การน้อยกว่าร้อยละ 30 จำนวน 18 แห่ง คือ แม่งัดสมบูรณ์ชล แม่กวงอุดมธารา กิ่วคอหมา แควน้อยบำรุงแดน ห้วยหลวง น้ำพุง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลำปาว ลำพระเพลิง มูลบน ลำนางรอง ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา กระเสียว ขุนด่านปราการชล คลองสียัด และนฤบดินทรจินดา รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางกว่า 140 แห่งที่มีน้ำน้อยอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ห่วงใยปัญหาภัยแล้งหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร โดยให้ทุกเหล่าทัพสนับสนุนอากาศยานและกำลังพล ซึ่งในการประชุม รมช.เกษตรฯ จะทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันและกำหนดวันปล่อยฝูงบินขึ้นทำฝนหลวงพร้อมกันทั่วประเทศภายในสัปดาห์นี้.-สำนักข่าวไทย